Īstenots projekts “Koka izstrādājumu ražošanas nodrošināšana Ikšķiles novadā”.

Zīmola “Ette Tete” turētājs SIA “Snores” īstenojis Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu, kura ietvaros iegādāta jauna CNC frēzēšanas iekārta uzņēmuma darbības nodrošināšanai.

2016.gada maijā Vietējai rīcības grupai “Zied Zeme” tika iesniegts projekts par CNC frēzēšanas iekārtas iegādi zīmola “Ette Tete” mēbeļu ražošanas nodrošināšanai. Projekts tika apstiprināts Lauku atbalsta dienestā, un 2017.gada maijā iekārta tika piegādāta un uzstādīta. Pirms iekārtas uzstādīšanas detaļu izgriešanai ar CNC frēzi tika izmantots ārpakalpojums, kas galaproduktam palielināja pašizmaksu, kā arī ierobežoja izaugsmes iespējas. Kopš iekārtas uzstādīšanas iespējams gan palielināt ražošanas apjomu, gan veiksmīgāk veikt ražošanas plānošanu, jo vairs nav atkarība no ārpakalpojuma sniedzēja darbu izpildes ātruma.

“Ette Tete” zīmola pirmsākumi meklējami uzņēmuma dibinātāju pašu bērnos – līdz ar ģimenes pieaugumu radās nepieciešamība pēc bērnu mēbelēm, kas atvieglotu ikdienu un rūpes par atvasēm, būtu drošas, ērtas lietošanā un priecētu arī acis.

“Ette Tete” misija ir atvieglot jauno vecāku rūpes par savām atvasēm, radot daudzfunkcionālas, lietošanā ērtas, drošas un vizuāli skaistas bērnu mēbeles.

Pašlaik “Ette Tete” piedāvāto mēbeļu klāstā ir kāpslītis, kurš transformējas par galdiņu / krēsliņu, šūpulītis, rotāts ar Latvju rakstu zīmēm, un barošanas krēsliņš ar rīta zvaigznes “Auseklītis” simbolu.

Projekta kopējās izmaksas ir 16 879,50 EUR, no kurām 9 765,00 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums un 7 114,50 EUR pašu finansējums.

Projekts “Koka izstrādājumu ražošanas nodrošināšana Ikšķiles novadā” īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Advertisements